info@kishoffer.com

450,000 تومان
450000 تومان
 
بلیط نهایی پس از تایید تراکنش بانکی توسط آژانس صادر و با کد پیگیری قابل دریافت است.
نکته: در صورت بدی آب و هوا ، اجرا نشدن برنامه و یا عدم ظرفیت کافی مبلغ پرداختی عودت داده خواهد شد و در صورت عدم استفاده توسط مشتری شامل شرایط کنسلی برنامه ها می باشد.
شنا با دلفین در کیش یکی از تجربه هایی است که شاید رویای خیلی از افراد باشد. این تفریح خاص و کمیاب زیر نظر مربی های حرفه ای انجام می شود و حدود ۲ ساعت از روز شما را پر می کند.
آدرس : پارک دلفین ها
زمان استفاده 9 تا 11 صبح
مدت زمان مفید شنا با دلفین حدود 15 تا 20 دقیقه
خریدار بلیط مجاز است تا 2 نفر همراه داشته باشد که بیرون استخر حضور دارند

عکسبرداری و فیلمبرداری در تمام مراحل آماده سازی و شنا با دلفین ممنوع است. عکس برداری و فیلم برداری فقط توسط خود مجموعه قابل انجام است.
هزینه عکس و فیلم برداری جداگانه محاسبه می شود.
رزرو بایستی حتما از روز قبل انجام شود.
مهمان راس ساعت ۸:۴۵ روز استفاده باید در محل شنا با دلفین حضور داشته باشید.