info@kishoffer.com

20,000 تومان
20000 تومان
 
بلیط نهایی پس از تایید تراکنش بانکی توسط آژانس صادر و با کد پیگیری قابل دریافت است.
نکته: در صورت بدی آب و هوا ، اجرا نشدن برنامه و یا عدم ظرفیت کافی مبلغ پرداختی عودت داده خواهد شد و در صورت عدم استفاده توسط مشتری شامل شرایط کنسلی برنامه ها می باشد.
نشانی : نوار ساحلی-جنب هتل تاپ رز
سالاد بار رایگان (به شرط سفارش غذا)
یک طرف ترانسفر رایگان
پذیرایی در دو وعده ناهار و شام (وعده مورد نظر را در قسمت توضیحات بنویسید)
موزیک فوق العاده
با خرید هر بلیط شما یک کد آفر به ارزش 15 هزار تومان دریافت می کنید،مبلغ 15 هزار تومان به ازای هر نفر از صورتحساب نهایی غذا کسر خواهد شد.