info@kishoffer.com

40,000 تومان
40000 تومان
 
بلیط نهایی پس از تایید تراکنش بانکی توسط آژانس صادر و با کد پیگیری قابل دریافت است.
نکته: در صورت بدی آب و هوا ، اجرا نشدن برنامه و یا عدم ظرفیت کافی مبلغ پرداختی عودت داده خواهد شد و در صورت عدم استفاده توسط مشتری شامل شرایط کنسلی برنامه ها می باشد.
محل رستوران شاندیز مرجان، روبروی بازار مرجان است
اجرای زنده چندین خواننده
سالاد بار رایگان
ترانسفر رفت رایگان
رای استفاده از ترانسفر رایگان، از قبل خرید خود را انجام دهید
بدون محدودیت در تعداد خرید
هر بلیط مخصوص یک نفر است
با خرید هر بلیط شما یک کد آفر به ارزش 35 هزار تومان دریافت می کنید، مبلغ 35 هزار تومان به ازای هر نفر از صورتحساب نهایی غذا کسر خواهد شد.