info@kishoffer.com

55,000 تومان
55000 تومان
 
بلیط نهایی پس از تایید تراکنش بانکی توسط آژانس صادر و با کد پیگیری قابل دریافت است.
نکته: در صورت بدی آب و هوا ، اجرا نشدن برنامه و یا عدم ظرفیت کافی مبلغ پرداختی عودت داده خواهد شد و در صورت عدم استفاده توسط مشتری شامل شرایط کنسلی برنامه ها می باشد.
هر شب ساعت 24 در آمفی تیاتر هتل ققنوس
اجرای زنده علیرضا حقانی
هنرمندی علیرضا حقانی ، علیرضا مهدوی ، عدنان دارمی ، مجید مینایی فرد ، سینا حسینی ، فرشاد بیگلری ، میثم حسین زاده ، حسین ربانی ، شهاب حق پرست ، حامد تمیزکار و رضا رهام
استند آپ کمدی
لیزر شو
موسیقی زنده به همراه گروه ( بند )
ضرب و تمپو
مسابقه
اجرای زنده علیرضا حقانی
هنرمندی علیرضا حقانی ، علیرضا مهدوی ، عدنان دارمی ، مجید مینایی فرد ، سینا حسینی ، فرشاد بیگلری ، میثم حسین زاده ، حسین ربانی ، شهاب حق پرست ، حامد تمیزکار و رضا رهام
استند آپ کمدی
لیزر شو
موسیقی زنده به همراه گروه ( بند )
ضرب و تمپو
مسابقه
بدون محدودیت خرید
هر بلیط مخصوص یک نفر
تعیین صندلی در زمان ورود و به اولویت زمان پذیرش انجام می شود.